Ochrona danych

1.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu znajduje się w Internecie pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/, jak również w siedzibie Muzeum. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. informacją. 

2.Klient, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji marketingowej, w szczególności dotyczącej produktów i usług, których sprzedaż dokonywana jest za pomocą Sklepu. Klient w każdej chwili może wycofać ww. zgodę.